Over UWV

Op 1 januari 2002 is het UWV ontstaan uit de 5 UVI’s (Gak, Uszo, Cadans, SFB en GUO) en het LISV. Binnen het UWV wordt door de afdeling Concern ICT TI&WPD een programma uitgevoerd om tot een gestandaardiseerde ICT infrastructuur te komen. Binnen dit programma is een project (PUIK) gestart waarin de kantoorautomatiseringsinfrastructuur opnieuw wordt ingericht.

 

De projecten voor het UWV;

 

Server Based Computing

Doel van het deelproject was het ontsluiten van applicaties voor eindgebruikers over de beheerdomeinen van de huidige ICT-dienstleveranciers heen in de eerste fase van de migratieperiode. Het gebruik van SBC moest passen binnen de totale applicatie migratiestrategie. De SBC omgevingen zijn geplaatst bij de UWV-dienstleveranciers; Pink Roccade, ABP Cis, Ordina en SFB diensten.

 

Centrale Data Opslag

Dit project had als doelstelling het implementeren van één beheerde Centrale Data Opslag Faciliteit waar UWV medewerkers op basis van autorisatie vanuit meerdere fysieke locaties en netwerken binnen het UWV bestanden, in een centraal en een onafhankelijk te beheren omgeving kunnen opslaan, delen en beheren

 

UWV Mail

UWV wilde op een zo kort mogelijke termijn een uniform e-mail adres op concernniveau. Dit houdt onder andere in dat alle medewerkers intern (d.w.z. binnen UWV) per e-mail bereikbaar moeten zijn onder een adres <naam>@uwv.nl. UWV wilde met het project bereiken dat zowel intern (de UWV medewerkers) als extern het concept van één UWV, in plaats van verschillende uvi’s, herkenbaar, herkend en gebruikt wordt.

 

Telewerken

UWV had de wens om een uniforme dienst Telewerken ingericht te hebben voor geheel UWV. Dit met het oog op kostenverlaging en vermindering in de beheersinspanningen. Het project PUIK heeft deze wens opgepakt met als uitkomst dat er een deelproject Telewerken is opgezet. In het kader van PUIK wordt namelijk de kantoorautomatiseringomgeving voor geheel UWV uniform ingericht. Binnen dat kader wordt ook de werkplek van de medewerker als UWV telewerker gemigreerd naar de nieuwe kantoorautomatisering (KA) standaard.

 

BVG

Het bedrijfsverzamelgebouw is een locatie waar de gemeentelijke sociale dienst (GSD), centrum voor werk en inkomen (CWI) en UWV in één gebouw verzameld zijn. De werkplekken op deze locaties dienden zodanig ingericht te worden dat aan de eisen en wensen van de drie betrokken organisaties voldaan werd.

 

MIP-CWW

MIP-CWW omvat het vervangen van zo’n 350 INFRA2000 pc’s door PUIK pc’s op zo’n 130 tal CWI en BVG locaties bij de Casemanagers van Divisie WW.

 

KPN Werkplekdiensten

KPN Werkplekdiensten beheert de 35.000 werkplekken van KPN. De afdeling Change- en Projectmanagement geeft uitvoering aan de ICT-projecten.

 

De projecten voor KPN Werkplekdiensten;

 

AST

Project t.b.v. de implementatie van software ter ondersteuning/structurering van het verkoopproces (Aurum Sales Trak / BaaN) per ultimo 2e kwartaal 2000 voor ongeveer 1600 eindgebruikers.

 

Project FIT (Field Information Terminal).

Het project voorzag in een oplossing die 2 tot 4 duizend “field engineers” van KPN Telecom voorziet van een mobiel datacom systeem (laptop, gsm, printer) met behulp waarvan werkorders kunnen worden gepresenteerd en verwerkt. BMCR heeft binnen dit project de FIT-Helpdesk opgezet en leiding gegeven aan de helpdesk. Naast deze opdracht was BMCR ook verantwoordelijk voor de inrichting van het operationeel beheer voor de langere termijn, en gaf zij leiding aan het migratieteam van ongeveer 12 medewerkers die verantwoordelijk waren voor de inrichting van de FIT-koffers.

 

Project Migratie Terminal Emulatie.

De oude versie van de terminalsoftware werd vervangen door een nieuwe release. Alle scriptfiles (+10.000 stuks) van de elementaire bedrijfssystemen van KPN dienden opnieuw geschreven en getest te worden. Het project had erg last van de invloeden uit de gehele organisatie van KPN, ondanks dat is het project geslaagd.

 

Verhuizingen van KPN onderdelen.

BMCR heeft voor KPN diversen onderdelen verhuisd naar nieuwe gebouwen. De verhuizingen betrof de gehele (complexe) infrastructuur, werkstations, servers, Lan’s, Datalijnen, telefonie, etc.

 

Migratieproject Novell -> NT.

De Novell-netwerken binnen KPN werden gemigreerd naar NT-netwerken. Dit betrof ongeveer 35.000 werkplekken en KPN breed. Ruud was één van de projectleiders van BMCR die verantwoordelijk was voor meerdere regio's.

 

 

Implementatie nieuwe infrastructuur tbv de franchise Primafoons van KPN Telecom. BMCR heeft aan de basis gestaan van de eerste franchise Primafoons. Voor deze primafoon is een nieuwe infrastructuur ontwikkeld, welke aan de beveiligingseisen van KPN moest voldoen.

 

 

 

Informatievoorziening & Automatisering Telecom (I&AT), is de automatiseringsafdeling van PTT Telecom.

 

De afdeling OS, Operationeel Support bestond uit implementatiespecialisten die landelijk werden ingezet op grote, complexe projecten die KPN breed waren.

BMCR heeft voor deze afdeling o.a. de volgenden activiteiten verricht;

    - verhuis-, installatie-, migratie- en speciale projecten.

    - configureren / implementeren Windows NT werkstations en netwerken,

    - configureren / implementeren Novell netwerken,

    - implementeren kassa-systemen voor Primafoons en Business Centers,

    - implementatie van diversen softwareproducten, zoals MsMail, Ms Office, Terminalemulatoren etc..

 

 

AINO is een zakelijke dienstverlener op het gebied van de ICT. Zij adviseert op het gebied van organisatie en (ICT-) businessstrategie en op pragmatische wijze bouwt het informatiesystemen voor zowel front-, mid- als back-office-omgevingen.

Aino bedient ongeveer 250 klanten uit de top van het Nederlandse bedrijfsleven.

 

BMCR heeft voor de afdeling projectenbureau tenders, offertes en contracten geschreven. Voor de afdeling projectmanagement heeft zij intern AINO meegewerkt aan de migratie van de werkplekken naar Windows XP.

 

Corbizz is een klein bedrijf dat zich richt op huisstijl- en documenten automatisering. Het bedrijf heeft enkele applicaties ontwikkeld voor het automatiseren van de huisstijl. Corbizz verkoopt en implementeert de producten zelf bij bedrijven in de sectoren; overheid, bouw, banken , woonstichtingen, advocatuur, etc.

 

BMCR is ingezet om binnen Corbizz projectmatig werken in te voeren. Voorheen werden de activiteiten zonder enige planning, projectopdracht en plan van aanpak uitgevoerd.